Wałki rozprężne – EcoStretchRoll

Wałki EcoStretchRoll – nowe wałki rozprężne do materiałów typu folie, włókniny, tkaniny i papier.

 

Wałki EcoStretchRoll to zupełnie nowy rodzaj wałków rozprężnych. Zostały wymyślone i opracowane przez wynalazcę rozprężnych wałków szczotkowych. Celem nowego wynalazku było ulepszenie dotychczasowych systemów. Było ono możliwe dzięki precyzyjnym pierścieniom gumowym, które zostały zabezpieczone przez zgłoszenie i uzyskanie ochrony patentowej. Wspomniane pierścienie gumowe składają się z wielu pojedynczych elementów rozprężnych, które zapewniają znakomite rozpieranie już przy minimalnym opasaniu i bez jakiegokolwiek napędu czy regulacji wałka. Pierścienie gumowe są na wałku zamontowane w taki sposób, że są ustawione w kierunku rozpierania od środka na zewnątrz.

Wałki EcoStretchRoll

Każdy precyzyjny pierścień gumowy składa się, zależnie od średnicy z 30, 36 lub 40 pojedynczych elementów rozprężnych, które pracują w sposób całkowicie od siebie niezależny. Jeden pojedynczy element rozprężny waży zaledwie 0,5 gramm i reaguje dzięki temu bardzo szybko na każdy nacisk materiału. Dzięki nadanej specjalnej formie elementów rozprężnych, objętej prawami patentowymi, powstaje automatycznie kontrolowany ruch pochylony w kierunku krawędzi wałka. Takie pierścienie gumowe montowane są na wałki EconomicRoll®.

Zalety wałków EcoStretchRoll:
 • Rozprężają samoczynnie materiały z siłą warstw < 5 µm
 • Dostępne średnice 110 mm, 130 mm, 150 mm (środek wałka 80, 100 lub 120 mm)
 • Nie ma nieaktywnej części środkowej
 • Ostrożne, nie pozostawiające śladów i skuteczne rozprężanie
 • Rozprężają, o ile istnieją własności rozprężania
 • Nie potrzebny napęd zewnętrzny, walce rozprężne napędzane są przez wstęgę materiału.
 • Uniwersalne zastosowanie, np. jako alternatywa do wałka przekierowującego
 • Odporne na ozon
 • Przeznaczone do wielokrotnego do użytku
 • Zależnie od średnicy tylko 2 kg, 2,3 kg lub 3,1 kg dodatkowego ciężaru na metr
 • Dostępne z EPDM lub silikonu

EcoStretschRoll z Dreckshage – perfekcyjne rozciąganie

EcoStretchRoll nowy wysokowydajny wałek rozprężny

Przykłady zastosowań z praktyki:

Firma VITO Irmen GmbH & Co. KG, Remagen

Wałek EcoStretchRoll – VITO Irmen GmbH & Co. KG, Remagen

Na pokazanej maszynie do nanoszenia powłoki z kleju firma VITO Irmen produkuje jedno- i dwustronnie klejące taśmy uszczelniające. Produkt końcowy przedstawiony w powyższym przykładzie składa się z wielu komponentów, które musza być prowadzone bez zagnieceń w szczelinie pomiędzy 2 wałkami maszyny laminującej. W stacji laminowania prowadzone są razem wstęga miękkiej pianki PE o grubości 8 mm oraz folia PET o grubości 15 µm. Ta ostatnia została właśnie obustronnie pokryta klejem; poza tym jedna z klejonych stron jest pokryta silikonowaną folią ochronną. Wielowarstwowa budowa produktu końcowego to: miękka pianka, klej do laminowania, folia PET, klej docelowy, folia ochronna. Z pomocą kleju do laminowania (zawiesina akrylowa) miękka pianka zostaje pokryta laminatem z folii PET w celu wzmocnienia rozciągania.
Aby zapewnić wolne od zagięć prowadzenie tego wielowarstwowo zespolonego produktu składającego się z kleju do laminowania, folii PET, kleju docelowego i folii ochronnej, zastąpiono używany wcześniej wałek rozprężny innej budowy poprzez EcoStretchRoll. Technicznym wyzwaniem przy tej maszynie był bardzo mały kąt opasania, wynoszący zaledwie 10 stopni. Ponieważ wałek EcoStretchRoll, poprzez swoje działanie, już przy najmniejszym kącie opasania, a nawet już przy samym poruszeniu stycznym wywołuje oddziałującą na wstęgę prowadzonego materiału siłę osiową skierowaną od środka na zewnątrz, efektem jest produkt finalny wolny od zagnieceń na całej swojej długości, ku zadowoleniu klienta.

Wałek EcoStretchRoll – przykłady zastosowania z praktyki.

Wałek EcoStretchRoll – przykłady zastosowania z praktyki.

W przedstawionym przykładzie zastąpiono wałek rozprężny wałkiem EcoStretchRoll. Został on wbudowany w system drążków odwracających pomiędzy oba drążki obrotowe. Prowadzona wstęga materiału to filia siedmiowarstwowa o grubości 60µm. Szerokość folii wynosi 1400 mm i porusza się z prędkością 70 m/min. Dzięki zastosowaniu wałka EcoStretchRoll prowadzenie folii odbyło się bez zagnieceń. W tym zastosowaniu wymagania w przypadku wałków rozprężnych były dość wysoko postawione. Tylko przy zastosowaniu wałka EcoStretchRoll udało się, przy wszystkich szerokościach wstęgi, prowadzić folię bez jakichkolwiek zagnieceń.

Wałek EcoStretchRoll – przykłady zastosowania z praktyki.

Podane video przedstawia wałek EcoStretchRoll wbudowany w maszynę wytłaczającą folię pęcherzykową. Rozprężaniu poddawana jest dwuosiowo rozciągana folia o grubości 50µm. Szerokość folii wynosi 300 mm i porusza się z prędkością 30 m/min. Ze względu na proces produkcyjny, dużą trudnością było prowadzenie wstęgi bez zagnieceń. Po zastosowaniu wałka EcoStretchRoll problem tez został całkowicie rozwiązany.