Europlex


Europlex jest specjalnym gatunkiem poliwęglanu. Dzięki specjalnej technologii produkuje się wyroby o wysokim stopniu rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Unika się w ten sposób niebezpieczeństwa wyładowań elektrostatycznych oraz zabrudzenia powierzchni.
Europlex charakteryzuje się ponadto znacznie lepszą odpornością na ścieranie i środki chemiczne w porównaniu z tradycyjnym poliwęglanem.

Właściwości:

  • niska oporność powierzchniowa
  • wysoka odporność na środki chemiczne
  • materiał przezroczysty
  • wysoka udarność

Zastosowanie:

  • przemysł elektroniczny i produkcja półprzewodników
  • pomieszczenia o wymaganym wysokim stopniu czystości
  • przemysł chemiczny, farmaceutyczny i spożywczy
  • przemysł papierniczy i drukarski

Gatunek:

  • PC 1,20 g/cm³
  • Dostępne jako: płyty
Europlex
EuroplexOkrągłeTulejePłytySześciokąty
PC 1,20 g/cm³x