Stal ciągniona - Stal kliniasta - tabele z wymiarami

Stal kliniasta ciagniona o zwiększonej dokładności jako standardowy pręt kwadratowy
Stal kliniasta ciągniona o zwiększonej dokładności, jako standardowy pręt kwadratowy
C45+C 1.0503
DIN EN 1027 DIN EN 6880
Długość ok. 3-3,5m
Wymiar (mm)
kg/m (ok.)
20,03
30,07
40,13
50,2
60,28
70,39
80,5
100,79
110,95
121,13
131,33
141,54
151,77
162,01
182,54
203,14
223,8
244,52
254,91
307,07