Profile bazy 50 mm

Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm

Zastosowanie
Przy użyciu profilu Softline bazy 50 można stworzyć stabilne konstrukcje, piękne w formie i łatwo zmywalne. Dlatego najlepiej nadaje się do zastosowań w technice czystych pomieszczeń. Ze względu na małe zaokrąglenia na narożnikach nie powstają żadne rowki wypełnione brudem przy połączeniu T. Szczególnie dekoracyjny profil, który może być zastosowany wszechstronnie przez konstruktora, a dzięki małemu ciężarowi jest także korzystny cenowo.

Zastosowanie
Profil lekki 50×50 daje konstruktorowi, który jest świadom istniejących kosztów, wiele możliwości zastosowania zarówno jako osłony ochronnej jak i jako ramy konstrukcyjnej, w lekkiej konstrukcji profil ten ma uniwersalne zastosowanie i jest zarazem hitem cenowym.

Zastosowanie
Dzięki tym obu profilom można optymalizować najczęściej występujące w konstrukcjach proporcje masy i wytrzymałości. Otwory do bezpośredniego nacinania gwintów są tak samo ważne jak małe rowki prowadzące do maskowania otwartych kanałów profili paskami blachy aluminiowej 0.8×10 typ A39–10/–17.

Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm

Zastosowanie
Dzięki tym obu profilom można optymalizować najczęściej występujące w konstrukcjach proporcje masy i wytrzymałości. Otwory do bezpośredniego nacinania gwintów są tak samo ważne jak małe rowki prowadzące do maskowania otwartych kanałów profili paskami blachy aluminiowej 0.8×10 typ A39–10/–17.

Zastosowanie
Profile narożne i frontowe znajdują zastosowanie tam, gdzie konieczne są zamknięte powierzchnie. Ponieważ po pierwsze zmontowana konstrukcja staje się optycznie spokojna, a po drugie do minimum redukuje możliwe do wystąpienia zabrudzenia. Dobudowywanie na zamkniętej powierzchni może być realizowane w ten sposób, że przewierca się życzoną stronę profila i płytkę z gwintem typu A32-… wkłada z tyłu. Płytki te będą poprzez małe noski prowadzone w profilu.

Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm

Zastosowanie
Do każdego rodzaju obudowy jak również do konstrukcji w większości z zamkniętymi ściankami i do użycia w eleganckiej formie.

Zastosowanie
Ten jednostronnie zamknięty profil konstrukcyjny ze zrywanym rowkiem umożliwia sprawne mocowanie elementów powierzchni, w szczególności trudnych w zastosowaniu paneli słonecznych. Zerwać rowek, o ile to konieczne ułożyć sznur uszczelniający, wsunąć element powierzchni i zmontować ramy. Prościej nie da się zrealizować stabilnej konstrukcji do mocowania płyt o grubości do 8 mm.

Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm

Zastosowanie

W normalnym przypadku ten profil podstawowy powinien być stosowany jako poprzeczka, lecz dzięki swojemu optymalnemu przekrojowi umożliwia wielorakie użycie.

Zastosowanie
Podobnie jak profil podstawowy A01–2 profil ciężki stosowany jest jako poprzeczka, ale dzięki optymalnej nośności przy minimalnej wadze zastosowanie nie ma granic.

Zastosowanie

Profil z wszystkimi zaletami A01–2 i MA1–2, dodatkowo w dużej komorze można prowadzić różne media (powietrze, gaz, wodę, olej itp.) lub pasek przenośnika taśmowego. Zamknięty front zapobiega zabrudzeniom ale mimo to można stosować płytki z gwintem.

Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm

Zastosowanie
Profil uniwersalny, który przede wszystkim jest stosowany w budowie maszyn. Jego zaletami są:
– wysoka wytrzymałość na zginanie
– optymalna wytrzymałość na skręcanie
– mała waga

Zastosowanie
Nadzwyczajnie wytrzymały profil, który jest wstawiany jako podpora, dźwigar lub także jako zwięczenie. Razem z profilem ciężkim 100 x 200 typ MA1–9 znakomicie nadaje się do budowy portali.

Zastosowanie
Jak mówi sama nazwa profil ten dzięki doskonałym wartościom wytrzymałościowym umieszcza się głównie przy wysokich obciążeniach, ale również jako profil oszczędny może znakomicie pełnić inne funkcje.

Profile bazy 50 mm
Profile bazy 50 mm

Zastosowanie
Optymalny profil do dużych portali i do stabilnych belek poprzecznych. Wraz z profilem MA1-9 można tworzyć solidne konstrukcje. Podobnie jak profil MA1-3 z powodu jego nośności, stosuje się go dla dużych obciążeń.

Zastosowanie
Do budowy portali z dużymi odstępami podpór lub wszędzie tam, gdzie przenosić muszą duże ciężary przy małym ugięciu.